Bestyrelsen

FORMAND: Repræsenterer klubben og varetager de for en formand i øvrigt pålagte opgaver. Desuden har Leo ansvaret for vedligeholdelse af udenomsarealerne.Leo Plejdrup40531141
NÆSTFORMAND: Varetager de for en næstformand pålagte opgaver, samt opdaterer Facebook med info omkring klubarrangementerAnders Christensen20935073
KASSERER: Har ansvaret for bogføring, ajourføring af hjemmesiden, SMS samt udlejning.Tonni Iversen30296868
MEDLEM: Har ansvaret for vedligeholdelse af klubbens lokaler, og tager sig af alt det praktiske m.h.t. udlejning.Bent Strand40924747
MEDLEM: Har ansvaret for indkøb af diverse drikkevarer og andet til fortæring.Svend Jensen21774242
1. suppleant: Brian Pedersen. 2. suppleant: Jens Erik Laustsen
Bestyrelsen