Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen udlejer selskabslokaler. Kontakt kassereren.

FORMAND:
Repræsenterer klubben og varetager de for en formand i øvrigt pålagte opgaver. Desuden har Leo ansvaret for vedligeholdelse af udenomsarealerne.
Leo Plejdrup
40531141
NÆSTFORMAND:
Varetager de for en næstformand pålagte opgaver, samt opdaterer Facebook med info omkring klubarrangementer
Anders Christensen
20935073
KASSERER:
Har ansvaret for bogføring, ajourføring af hjemmesiden, SMS samt udlejning.
Tonni Iversen
30296868
MEDLEM:
Jens Erik
MEDLEM:
Har ansvaret for indkøb af diverse drikkevarer og andet til fortæring.
Svend Jensen
21774242
1. suppleant: Brian Pedersen. 2. suppleant: Ole Kærgård
Administrator af udlejningslokaler:
Bent Strand Jensen: 40924747
Kontaktperson vedr. fremvisning/nøgleudlevering. Tager sig af alt det praktiske m.h.t. udlejning.
Bestyrelsen 2023